Welkom

In de loop van 1979 kreeg Gé Augustinus door het wegvallen van enkele functies wat meer vrije tijd beschikbaar. Tijdens de zomervakantie van zijn gezin in Ierland kwam zijn belangstelling voor geschiedenis en in het bijzonder de wens de familie eens uit te zoeken ter sprake. Tot een aantal maanden voor zijn overlijden op 2 februari 2016 heeft Gé nog gewerkt aan het aanvullen van de gegevens op deze website.

Naast onderzoeken in archieven heeft Gé zich ook voor informatie tot familieleden gewend, bekende en onbekende familieleden. Plezierig is dat praktisch iedereen belangstelling toonde en op zijn vragen antwoord trachtte te geven. Hartelijk dank daarvoor!

De persoonsgegevens van Nederlanders zijn voor de periode vanaf 1812 tot heden opgetekend in de registers van de burgerlijke stand. Er zijn registers met akten waarin vastgelegd zijn geboorten, huwelijken (echtscheidingen) en overlijdens.

In de Archiefwet zijn, gelet op privacy, de termijnen genoemd waarna akten openbaar beschikbaar zijn.

  • Geboorteaktes na 100 jaar
  • Huwelijksaktes na 75 jaar
  • Overlijdensaktes na 50 jaar.

Deze aktes bevinden zich in de rijksarchieven, die zich in de hoofdplaatsen van elke provincie bevinden. De aktes zijn vaak ook beschikbaar in gemeentelijke of streekarchieven.

De gegevens zijn, na de genoemde termijnen openbaar en kosteloos te raadplegen. Wel moet betaald worden voor fotokopieën en voor langdurige specifieke hulp van archiefmedewerkers.

De burgerlijke stand die in 1812 door Napoleon is ingesteld bestond voor dat jaar als zodanig niet. Wel werd in de doop- trouw- en begraafboeken van de kerken soms bloemrijk aantekening gehouden van voornoemde gebeurtenissen.

Ook deze boeken zijn, voor zover bewaard, in de archieven (in kopie) aanwezig en te raadplegen. Er zijn nog vele andere bronnen, zoals gerechtelijke en notariële archieven, waarin genealogische gegevens te vinden zijn. De voornaamste echter zijn, zoals genoemd de burgerlijke stand (BS) en de doop- trouw- en begraafboeken (DTB).

Naast de burgerlijke stand kennen de Nederlandse gemeenten ook een bevolkingsregister. Sinds 1938 wordt van iedere inwoner van een gemeente een persoonskaart aangelegd. Sinds 1994 vervangen door een geautomatiseerde persoonslijst.

De persoonskaarten/lijsten van overleden personen worden bewaard door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Twee jaar na het overlijden zijn uittreksels uit die kaarten/lijsten verkrijgbaar.

Van de meeste gegevens die voor mij van belang lijken probeer ik fotokopieën te verkrijgen. Wanneer dat niet mogelijk is zijn de relevante gegevens, met vermelding van de bron, door mij overgeschreven. Informatie van nog levende familieleden wordt vaak mondeling gegeven en is als zodanig voor mij voldoende betrouwbaar.

Voor het opslaan en rangschikken van de gegevens beschik ik sinds enige tijd over het genealogisch computerprogramma Pro-Gen. Dat is veel handzamer dan de vroegere kaartenbakken en lange lijsten. Vanuit Pro-Gen exporteren we de gegevens naar deze website.

Begrippen

Stamreeks: Een overzicht van alle dezelfde naam dragende voorvaders in rechte lijn van een persoon.

Genelogie of stamboom: Een overzicht beginnende met een stamvader(moeder) en vervolgens zo compleet mogelijk alle nakomelingen die zijn/haar familienaam dragen.

Parenteel: Een soortgelijk overzicht als de genealogie, maar dan niet beperkt tot de naamdragers, maar (liefst) alle nakomelingen van de stamvader(moeder) omvattend.

Kwartierstaat: Een overzicht van alle voorouders van een persoon, probant genoemd, zowel langs de mannelijke als langs de vrouwelijke lijnen.

Privacy

Omwille van de privacy wetgeving zijn nog levende personen niet zichtbaar zonder toestemming van de website beheerder. Door op "Login" of "Inloggen" te klikken, zie geheel bovenaan deze pagina, kunt u toegang aanvragen.

Statistieken van deze genealogie:
Genealogische website Fam. Augustinus/van Vuuren te Delft
Dit genealogiebestand is vervaardigd met PRO-GEN 3.21.op 7 februari 2016
Personen
mannen
667
50.76%
vrouwen
644
49.01%
Aantal achternamen
Gezinnen
Bronnen
Media objecten
Overige gegevens
3
Aantal gebeurtenissen
1973
Aantal gebruikers
5

Vroegste geboortejaarkindHendricks ‎(I688)‎
Doop 10 februari 1650 Echteld
Laatste geboortejaarDetails van deze persoon zijn privé.
Vroegste jaar van overlijdenDirickDiricksen ‎(I687)‎
Overleden 18 mei 1647 Echteld
Laatste jaar van overlijden Gerrit Jan"Gé" Augustinus ‎(I2)‎
Geboorte 10 februari 1932 28 21 Rotterdam
Overleden 2 februari 2016 ‎(Leeftijd 83)‎ Delft
Langst levende persoon
100
Dina Johanna"Dien" Augustinus ‎(I234)‎
Geboorte 21 juni 1914 33 27 Rotterdam
Overleden 4 augustus 2014 ‎(Leeftijd 100)‎ Zeist
Gemid. leeftijd bij overlijden
62
mannen: 61   vrouwen: 63
Gezin met meeste kinderen
11
JanAugustinus ‎(Steinis)‎ + Jannetjevan Lutterveld ‎(F315)‎
Burgerlijk huwelijk 7 augustus 1763 Ommeren
Gemiddeld aantal kinderen per gezin
1.45
 
Bekijk statistieken als grafiek

Meest voorkomende achternamen
AUGUSTINUS
Genealogische website Fam. Augustinus/van Vuuren te Delft

26 september 2017 - 9:53:33
Bezoekteller:

Artikelen
Links
16 maart 2016 - 23:38:05

Meer informatie over genealogie kunt u vinden onder de volgende links:


Sites gerelateerd aan de families:

Op deze dag, in het verleden...
GegevensGIVNDatumJaarlijkse gebeurtenisGebeurtenis
Blom, Maartje Maartje26 september 1876141Geboorte 

Aantal gebeurtenissen: 1
Ingelogde gebruikers
Geen (anoniem) ingelogde gebruikers